Psychiatrické oddelenie

Psychiatrické oddelenie je súčasťou nemocnice od jej otvorenie v roku 1997. Jeho základnou úlohou je diagnostika a liečba akútnych duševných ochorení a porúch. Funkčne je oddelenie rozdelené na:
- oddelenie A
Je koncipované ako uzatvorené oddelenie zamerané na príjmy, primárnu pacifikáciu a diagnostiku.
- oddelenie B
Je koncipované ako polootvorené, doliečovacie. Koncepcia je postavená na komunitnom systéme a prvkoch režimovej terapie s otvorenými psychoterapeutickými skupinami.
- JIS
Zameranie na život ohrozujúce stavy nezávisle na tom, či ide o ohrozenie z hľadiska základnej psychiatrickej diagnózy alebo k duševnej poruche pridruženého somatického ochorenia.

Oddelenie je odborne schopné aktuálne zvládnuť celé spektrum akútnych duševných ochorení, resp. duševných porúch. 
Psychiatrické oddelenie
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava
851 07

sekretariát: 02/6867 2049
primárka: 02/ 6867 2305


 
 

späť