Psychologická ambulancia - deti

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

1.posch. poliklinika, č. dv. 135

Lekári:

Mgr. Lenka Čičmanová, PhD

Sestrička:

Tel.č:

02/ 68 67 2522

telefónny kontakt: 02/ 6867 2522

e-mail: psychologia@pe.unb.sk

Na prvé stretnutie je potrebné sa objednať (telefonicky, e-mailom).