Psychologická ambulancia - dospelí

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Polikinika, 1. poschodie, č.d. 133

Lekári:

Mgr. Diana Beranová

Sestrička:

Tel.č:

02/ 6867 2005

e-mail: psychologia@pe.unb.sk

Na prvé stretnutie je potrebné sa objednať (telefonicky, e-mailom).