Rande lekárov v žlčových cestách skvalitní život vážne chorým

IMG_5732
Obrázok ku správe: Rande lekárov v žlčových cestách skvalitní život vážne chorým
Tento zákrok spravil tím špecialistov za uplynulých 6 týždňov už dvakrát.
Lekárom z našej nemocnice sa podaril náročný a výnimočný zákrok, ktorý je vo svete známy aj ako „rendez-vous“. Pacientom s rakovinou tráviaceho traktu zvýši kvalitu života. Už nebudú musieť mať vývod z tela, ktorý bol aj rizikom pre vznik infekcie.

„Rendez-vous“, jednoducho rande, znamená v tomto prípade navigované stretnutie veľmi skúsených špecialistov,  gastroenterológa a rádiológa, v ťažko dostupnom mieste – v žlčových cestách pacienta upchatých v dôsledku rakoviny (žlčových ciest, pečene alebo pankreasu). Bez odvedenia žlče pacient čoskoro umrie, riešením bol dosiaľ vývod z tela. Rande je síce medicínsky náročný úkon, ale pre pacienta najkomfortnejšia možnosť. Zákrok trvá približne 2-4 hodiny, podľa závažnosti stavu pacienta.

„Pacient bol pri vedomí, bolesť mu tlmili sedatíva. Pod sonografickou a röntgenovou kontrolou sme mu cez pečeň napichli žlčové cesty. Potom sme prešli cez oblasť zúženia až do dvanástnika, kde sme ponechali vodiče pre endoskopistu. Boli sme pripravení na ,rendez-vous´,“ povedala o prvej etape zákroku MUDr. Magdaléna Mižičková, vedúca lekárka I. rádiologickej kliniky LF UK, SZU a UNB v Nemocnici Staré Mesto. 
Tím špecialistov sa presunul z rádiologického pracoviska na endoskopické a rozšíril sa o ďalších členov, ktorých viedol skúsený gastroenterológ.

„Pacientovi sme cez ústa  zaviedli endoskop a šli kolegom oproti. Špeciálne vodiče sme smerovali cez pečeň, žlčové cesty až do dvanástnika. Doň následne prenikli rádiológovia vodiacimi drôtmi a v tom momente sme vďaka nim mohli zaviesť drény na odvedenie žlče. Stretli sme sa - technika  ,rendez-vous´ sa podarila,“ vysvetlil doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD., z I. internej kliniky LF UK a UNB v Nemocnici Staré Mesto. Tento zákrok spravil tím špecialistov za uplynulých 6 týždňov už dvakrát.  Raritou je pre jeho náročnosť. Predpokladom naň je značná zručnosť personálu, potrebné technické vybavenie endoskopického a rádiologického pracoviska a ich vzájomná spolupráca.

„Zákrok má veľký význam pre kvalitu života pacienta a minimalizuje sa  aj riziko vzniku infekcie, ktoré pri vývode je,“ doplnil doc. Lukáč. 

Žlč sa tvorí v bunkách pečene. Jej primárnym účelom je vstrebávanie tukov a zabezpečovanie vylučovania látok, ktoré sú ťažko rozpustné vo vode. Rakovina žlčových ciest, pečene alebo pankreasu postihuje asi 8 až 10 pacientov na 100 tisíc obyvateľov ročne, zväčša nad 50 rokov.