Rekonštrukcia Oddelenia centrálnej sterilizácie v Nemocnici Ružinov

IMG_9583
Obrázok ku správe: Rekonštrukcia Oddelenia centrálnej sterilizácie v Nemocnici Ružinov

Na Oddelení centrálnej sterilizácie v Nemocnici Ružinov bola pred pár dňami ukončená rekonštrukcia a vynovenie priestorov, ktoré bolo predpokladom pre umiestnenie nového prístrojového vybavenia zakúpeného z projektu IROP. Oddelenie centrálnej sterilizácie poskytuje komplexné služby v predsterilizačnej príprave a sterilizácii zdravotníckych pomôcok. Služby poskytuje operačným sálam, zákrokovniam, oddeleniam a ambulanciám Nemocnice Ružinov a Nemocnice Staré Mesto. Rekonštrukcia za viac ako 100 000 EUR bola nevyhnutná predovšetkým z dôvodu nutnosti zaradenia nových prístrojov do prevádzky OCS. „Veľmi sa tešíme tejto obnove, ktorá prinesie zefektívnenie práce a skvalitnenia poskytovaných služieb. Pomocou prístrojov, ktoré sme zakúpili z prostriedkov eurofondov sa dosiahne zabezpečenie efektívneho sterilizačného cyklu a kvality procesu sterilizácie,“ povedal Alexander Mayer, riaditeľ UNB.