Reumatologická a osteologická ambulancia. Biologická liečba, infúzie.

Nemocnica Staré Mesto

Suterén, pavilón CH, č. dv. 11

Lekári:

Doc. MUDr. Emoke Šteňová, PhD.

Sestrička:

Tel.č:

02/ 5270 673