Reumatologická ambulancia. Centrum biologickej liečby v reumatológii

Nemocnica Ružinov

nemocničná poliklinika, prízemie, č. dverí 36/B

Lekári:

Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.

Sestrička:

Dagmar Vicenová, Gabriela Baranyaiová, Darina Klemanová

Tel.č:

02/48234 856
Odbery krvi: denne od 7:00 do 8:30 hod. Na odber je potrebné sa objednať osobne alebo telefonicky.
Prestávka 12.30 - 13.00
Aplikácia infúznej liečby: denne od 8:30 hod (po predchádzajúcej dohode)
Každú stredu 14.00 - 15.30 klinický seminár