Riaditeľ UNB, Alexander Mayer predložil návrh stabilizačného príspevku pre sestry, pôrodné asistentky, sanitárov a zdravotníckych asistentov, ktorí už v nemocnici pracujú

Ranajky 1
Obrázok ku správe: Riaditeľ UNB, Alexander Mayer predložil návrh stabilizačného príspevku pre sestry, pôrodné asistentky, sanitárov a zdravotníckych asistentov, ktorí už v nemocnici pracujú

Univerzitná nemocnica Bratislava chce zaviesť stabilizačný príspevok pre sestry, pôrodné asistentky, sanitárov, zdravotníckych asistentov či pomocných zdravotníckych zamestnancov. Výška príspevku na osobu by sa pritom mohla pohybovať od 7 000 do 20 000 eur.

Stabilizačný príspevok pre sestry a pôrodné asistentky by mohol predstavovať 20 000 eur, pre zdravotníckych asistentov 15 000 eur. Pri sanitároch by mohol byť vo výške 10 000 eur a pri pomocných zdravotníckych zamestnancoch zase 7 000 eur.

Na dnešnom stretnutí s novinármi riaditeľ UNB hovoril aj o hromadných výpovediach lekárov, či dopadoch cien energií na fungovanie nemocnice.

„Verím, že k naplneniu výpovedí lekárov v našej nemocnici nepríde a ďalšie rokovania zástupcov lekárskych odborárov a ministerstva budú úspešné. Prácu našich lekárov, ktorých považujem za špičkových odborníkov si nesmierne vážim a som presvedčený o tom, že pre nás všetkých je pacient na prvom mieste.“ povedal Alexander Mayer, riaditeľ UNB.