Sádrovňa

Nemocnica Ružinov

I.posch. nemocničnej poliklinky

Lekári:

Sestrička:

Tel.č: