Spondylochirurgická amb.

Nemocnica Ružinov

I.posch. nemocničná poliklinika, č. dv. 99

Lekári:

MUDr. Juraj Horváth, PhD., MUDr. Peter Tisovský, PhD., MUDr.Martin Žabka
MUDr. Božík, MUDr.Beňuška, MUDr.Karol Novorolský, MUDr.Bibza

Sestrička:

Tel.č:

02/48234286
12.00 - 12.30 prestávka