Spondylochirurgická amb.

Nemocnica Ružinov

I.posch. nemocničná poliklinika, č. dv. 99

Lekári:

MUDr. Horváth, PhD., MUDr. Tisovský, PhD., MUDr. Žabka
MUDr. Božík, MUDr.Bibza

Sestrička:

Mgr. Angelika Bartakovics

Tel.č:

02/48234286
7.00-8.00  príprava ambulancie
12.00 - 12.30 prestávka
14.00-15.30 administratíva, dezinfekcia ambulancie
 

Oznam pre odbornú a laickú verejnosť:

1., Na konzultáciu a vyšetrenie treba mať doporučenie od

- obvodného ortopéda alebo

- neurológa,

- onkológa,

- reumatológa.

Neakceptujeme " doporučenku " od praktického/ všeobecného lekára!

2., K vyšetreniu žiadame preposlať obrazy (scany)

- magnetickej rezonancie ( MRI ),

- CT, PET/CT

do UNB Ružinovská nemocnica formou systému PACS ( pri realizácii na danom pracovisku MRI, CT treba nahlásiť, aby nám výsledky preposlali). Nestačí k vyšetreniu len popis a CD nosič ( pre prípadnú prezentáciu na lekárskom indikačnom sedení daný prípad nie je možné riešiť inak).

3., K vyšetreniu je nutné priniesť so sebou lekárske nálezy od ostatných špecialistov, kto Vás sem doporučuje a výmenný lístok s doporučením.Pacient sa vopred objednávajú telefonicky na kl. 286 v čase 8.00-13.00