Spondylochirurgická amb.

Nemocnica Ružinov

I.posch. nemocničná poliklinika, č. dv. 99

Lekári:

MUDr. Juraj Horváth, PhD., MUDr. Peter Tisovský, PhD., MUDr.Martin Žabka
MUDr. Božík, MUDr.Bibza

Sestrička:

Mgr. Angelika Bartakovics

Tel.č:

02/48234286
7.00-8.00  príprava ambulancie
12.00 - 12.30 prestávka
14.00-15.30 administratíva, dezinfekcia ambulancie

Pacient sa objednávajú telefonicky na kl. 286 v čase 8.00-13.00