Správa o hospodárení a činnosti Univerzitnej nemocnice Bratislava za rok 2022