Stacionár II. neurologickej Kliniky

č. dverí 211

Lekári:

Sestrička:

Mgr. Daniela Mišová

Tel.č: