Stomatochirurgicá ambulancia č. 006

Nemocnica Ružinov

suterén nemocničnej poliklinky, č. dverí 006

Lekári:

doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH; MUDr. Miloš Jurík; MDDr. Branislav Gális, PhD.; MUDr. Kristián Šimko; MDDr. Marek Soviš; MUDr. Ivana Vidová

Sestrička:

Bc. Miroslava Látková; Alena Lajová

Tel.č:

+421 2 48 234 736

Lekári sa v ambulancii striedajú.
Obedná prestávka 11:30 - 12:00