Stomatochirurgicá ambulancia č. 006

Nemocnica Ružinov

suterén nemocničnej poliklinky, č. dverí 006

Lekári:

MUDr. Ladislav Czako, PhD., MDDr. Branislav Gális, MDDr. Ľuboš Vanko, MDDr. Ida Kupcová

Sestrička:

Jozefína Bečková, Alena Lajová

Tel.č:

02/48234736

Lekári sa striedajú
Prestávka 12.00 - 12.30