Stomatochirurgická ambulancia č. 005

Nemocnica Ružinov

suterén nemocničnej poliklinky, č. dverí 005

Lekári:

MUDr. Štefan Zmeko, MUDr. Daniela Tittelová, MDDr. Michaela Ondovčíková, MDDr. Michal Vavro

Sestrička:

Bc. Miroslava Látková, Adriana Túryová, Agneša Répasiová

Tel.č:

02/48 234 732
Lekári sa striedajú
Prestávka 12.00 - 12.30