Študentské leto v Univerzitnej nemocnici Bratislava

Študentské leto v UNB_foto
Obrázok ku správe: Študentské leto v Univerzitnej nemocnici Bratislava

Univerzitná nemocnica Bratislava v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského rozbieha prvý ročník projektu Študentské leto v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Cieľom projektu je zapojiť študentov medicíny do dobrovoľníckej činnosti predovšetkým na pracoviskách centrálnych prijímacích oddelení (CPO) v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava. Snahou spoločnej iniciatívy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava je zapojiť študentov do diania nemocnice, rozšíriť ich študijné aj budúce profesionálne zručnosti a tiež pripraviť budúcich lekárov a lekárky na prácu v podmienkach Centrálneho prijímacieho oddelenia, ktoré sú častokrát veľmi náročné. Zdravotníci pracujúci na tomto oddelení sú zvyčajne pod veľkým tlakom, sú na nich kladené nároky nielen zo strany pacientov, ale aj zo strany kolegov z ostatných pracovísk s ktorými úzko spolupracujú. Centrálne prijímacie oddelenia patria k našim najvyťaženejším oddeleniam, denne tu naši zdravotníci ošetria niekedy aj 300 pacientov, čo dokáže byť veľmi náročné, najmä ak si stav pacienta vyžaduje včasnú a presnú diagnózu a následné určenie správnej liečby. Na druhej strane je práve CPO ideálnym miestom pre študentov z pohľadu rozmanitosti diagnóz s ktorými sa na tomto pracovisku môžu stretnúť a získať tak jedinečné skúsenosti, ktoré dokážu vo svojom povolaní neskôr zúročiť.

„Univerzitná nemocnica Bratislava má svoje nezastupiteľné miesto v edukácii zdravotníkov a tiež vo výchove mladých lekárov a lekárok, ktorí obohatia naše tímy a častokrát vnesú do našich nemocníc nový, niekedy odlišný, ale vždy inovatívny pohľad na prácu lekárov, a to považujem za nesmierne prínosné a pre našu nemocnicu potrebné. Som veľmi rád, že sme spoločne s dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Jurajom Payerom a ďalšími našimi kolegami dali tejto myšlienke aj reálne kontúry a môžeme povedať, že už tento mesiac k nám nastúpi 22 študentov, ktorí budú vykonávať dobrovoľnícku činnosť na najexponovanejšom pracovisku a to na Centrálnom prijímacom oddelení. Moja vďaka patrí aj študentom, ktorí sa aktívne zapojili a namiesto letného oddychu budú v službách vypomáhať našim zdravotníkov pre ktorých sú letné mesiace extrémne náročné.“ povedal Alexander Mayer, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava.

V rámci projektu Študentské leto v Univerzitnej nemocnici Bratislava budú v letných mesiacoch júl a august študenti rôznych ročníkov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského vykonávať pod dozorom zodpovedných lekárov dobrovoľnícku činnosť a to v rozsahu 6 až 12 hodín v dennej aj v nočnej službe. Všetky úkony musia študenti vykonávať iba pod odborným dohľadom lekára, ktorý bude počas služby za študentov zodpovedný. Bezpečnosť pacienta, ale aj samotných študentov je pre UNB prioritou a preto sme v rámci projektu nastavili prísne pravidlá, ktoré presne určujú postup výkonu dobrovoľníckej činnosti študentov na jednotlivých pracoviskách.

„Zainteresovanosť študentov LFUK do práce v nemocnici vo forme pomoci na centrálnych príjmoch a operačných sálach je skvelým príkladom spolupráce LF UK s UNB. Vážim si prístup našich študentov, ktorí sa zapojili do tejto študentskej aktivity v rámci leta, kedy by mohli mať voľno. Bezplatne pomáhajú na miestach kde ich pacient potrebuje najviac. Som presvedčený, že tento pilotný projekt je základom dlhodobej spolupráce medzi LF UK a UNB, a zapájaní študentov do praxe.“ dodal dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Juraj Payer.