Ultrazvukový skríning novorodencov a dojčiat

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

prízemie poliklinika, č. dv. 8

Lekári:

Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

Sestrička:

Tel.č:

02/ 68 67 2511

Detské UZV