Univerzitná nemocnica Bratislava otvorila Kliniku nefrológie a transplantácií obličiek

404676884_840790844717895_5138821730480748541_n
Obrázok ku správe: Univerzitná nemocnica Bratislava otvorila Kliniku nefrológie a transplantácií obličiek

Klinika nefrológie a transplantácií obličiek LF UK a UNB vznikla na základe potreby ďalšieho rozvoja programu transplantácií obličiek v nadväznosti na dlhoročný program Centra pre transplantácie obličiek Urologickej kliniky LF UK, SZU a UNB. Nová klinika pozostáva z lôžkovej a ambulantnej časti. Lôžkovú časť tvorí oddelenie a jednotka intenzívnej starostlivosti. Ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná v troch ambulanciách: nefrologickej a internistickej ambulancii, transplantačnej ambulancii, konzultačnej a USG ambulancii.

Základom činnosti kliniky je poskytovanie liečebno – preventívnej zdravotnej starostlivosti v oblasti nefrológie a transplantačnej nefrológie. Klinické pracovisko zabezpečuje pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie, vedecko – výskumnú, publikačnú a prednáškovú činnosť v odboroch vnútorné lekárstvo a nefrológia vrátane transplantačnej nefrológie.

„Posledné roky boli problematickými pre odberovú a transplantačnú aktivitu na celom svete. Pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla, napríklad, aj do výberu vhodných pacientov na transplantáciu orgánov. O to viac sa teším, že dnes môžeme otvoriť novú kliniku v najväčšej nemocnici na Slovensku, ktorá sa bude venovať transplantáciám. Je to ďalším dôkazom toho, že transplantačný program na Slovensku dlhodobo funguje a zachraňuje ľudské životy. Chcela by som sa preto najmä poďakovať všetkým lekárom, sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom v špecializovaných pracoviskách v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a v Košiciach, v ktorých sa od roku 1990 transplantačný program realizuje,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

„Potrebu vzniku samostatnej Kliniky nefrológie a transplantácií obličiek sme v našej nemocnici vnímali už niekoľko rokov a som veľmi rád, že sme sa v tomto, naprieč odbornosťami a v úzkej spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského zhodli, a aj týmto krokom prispeli k rozšíreniu liečby pacientov s ochorením obličiek. Transplantačný program považujem celospoločensky za veľmi dôležitý. Oceňujem, že Univerzitná nemocnica Bratislava sa spolu s našimi odborníkmi okrem liečby pacientov, ktorí podstupujú transplantáciu veľmi intenzívne zapájajú a v mnohých ohľadoch sú iniciátormi osvety transplantačného programu na Slovensku. Rovnako rozvíjajú aj medzinárodnú spoluprácu, ktorá je v tomto smere nesmierne potrebná. Ďakujem za prácu a aktivity prednostke kliniky Zuzane Žilinskej, jej zástupcovi Martinovi Chrastinovi a celému tímu ľudí bez ktorých by pomoc týmto pacientom nebola možná,“ povedal Alexander Mayer, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava.


Klinika nefrológie a transplantácií obličiek LF UK a UNB vznikla na základe potreby ďalšieho rozvoja programu transplantácií obličiek, ktorého základy boli položené v roku 1967 v Nemocnici akad. L. Dérera, ako aj potrebou užšieho prepojenia transplantačného programu obličiek s diagnostickou a liečbou pacientov s nefrologickými diagnózami. „Zrekonštruované priestory kliniky spĺňajú vysoký hygienický štandard, zabezpečujú komfort a vytvárajú adekvátne podmienky pre liečbu imunokompromitovaných pacientov ako aj pacientov s vybranými nefrologickými diagnózami vyžadujúcimi imunosupresívnu alebo biologickú liečbu“, povedala Zuzana Žilinská, prednostka kliniky. „Našim cieľom je zabezpečiť čo najlepšiu dostupnosť k vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti, zvýšiť počet transplantácií obličiek a podiel transplantácií obličiek od živých darcov“, dodala.


V bratislavskom transplantačnom centre bolo od začiatku roka 2023 realizovaných 26 darcov orgánov, od ktorých bolo odobratých 46 obličiek, 15 pečení, 5 sŕdc a 2 pľúca. Bolo urobených 32 transplantácií obličiek, z toho 4 od živých darcov vrátane prvej ABO inkompatibilnej transplantácie obličky na Slovensku. Ostatné orgány boli podľa platných pravidiel odoslané do príslušných transplantačných centier na Slovensku a v Českej republike. „Z celkového počtu odberov bolo 72% odberov multiorgánových. Tieto odbery sú logisticky aj technicky náročné, avšak vďaka viacerým orgánom odobratým od jedného darcu umožňujú zachrániť viac ľudských životov“, povedal Martin Chrastina, zástupca prednostky kliniky. Popri spolupráci s transplantačnými centrami na Slovensku pokračuje medzinárodná kooperácia. „V tomto roku sme poslali do pražského Motola 2 pľúcne štepy pre slovenských pacientov, v akademickej oblasti transplantačnej a darcovskej medicíny aktívne spolupracujeme s renomovanými centrami v Barcelone a kanadskej Alberte“, dodal Martin Chrastina, zástupca prednostky.