Univerzitná nemocnica Bratislava rozbehla nákup operačných robotov

robot
Obrázok ku správe: Univerzitná nemocnica Bratislava rozbehla nákup operačných robotov

Univerzitná nemocnica Bratislava rozbehla proces verejného obstarávania pre nákup dvoch operačných robotov.

„Naša nemocnica je popredným zdravotníckym zariadením s jedinečnými pracoviskami na ktorých sú realizované unikátne výkony. Toto všetko je možné iba vďaka výnimočným ľuďom - tímom zdravotníkov bez ktorých by medicína v našej nemocnici nikdy nenapredovala. Vykonávanie modernej medicíny je však závislé od výdatnej podpory prístrojového a technického vybavenia. Som presvedčený o tom, že investícia do robotickej chirurgie je nevyhnutná a mala byť súčasťou modernej medicíny v UNB už pred niekoľkými rokmi. Robotická chirurgia je jedna z najdynamickejšie sa rozvíjajúcim odborom v celosvetovom meradle, zároveň je súčasťou vyspelých zdravotníckych systémov a preto som veľmi rád, že táto moderná medicínska technológia bude čoskoro súčasťou aj Univerzitnej nemocnice Bratislava. Tento operačný systém predstavuje vrchol súčasnej technológie, ktorá sa dá používať v rôznych operačných disciplínach. Mám za to, že v rámci našej nemocnice pracujú špičkoví odborníci s vizionárskym pohľadom na svet medicíny, ktorí si zaslúžia pracovať v tých najlepších podmienkach a s najmodernejšou technikou. Za mňa môžem povedať, že urobím všetko preto, aby sme sa aj prístrojovým  vybavením priblížili k modernej a vyspelej medicíne. Verím, že nákupom dvoch operačných robotov sa začne úspešný príbeh robotickej chirurgie v najväčšej slovenskej nemocnici.“ povedal Alexander Mayer, riaditeľ UNB.