Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB

Ústav patologickej anatómie UNB, pracovisko Nemocnice Staré Mesto a LFUK, je zameraná prevažne na bioptickú činnosť, cytologickú činnosť, pedagogickú činnosť v rámci LFUK a vedeckú činnosť. Vykonáva aj nekroptickú činnosť po dohode s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Zamestnanci ústavu sú zamestnancami UNB, LF UK a ÚDZS.

Nadštandardné a odborné služby: 

Imunohistochemické vyšetrenia (vrátane lektínovej, enzýmovej, histochémia z tvrdých materiálov) bioptických ako aj nekroptických vzoriek, skríning gynekologickej cytológie, a ostatné cytologické vyšetrenia, peroperačná biopsia.
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica Staré Mesto 
Mickiewiczova 13 
813 69 Bratislava


Ústav patologickej anatómie UNB Nemocnica Staré Mesto a LFUK
Sasinkova 4
Bratislava
81108

II. poschodie - budova Nových Teoretických Ústavov

02/59357111
02/59357444 (prednosta)
02/52921979, 02/59357250 (primár)

02/59357349 (Gabriela Fujeríková - vedúca laborantka)
02/59357592 (fax)

patologia.sekretariat@fmed.uniba.sk
ludovit.danihel@fmed.uniba.sk
peter.gregor@fmed.uniba.sk

gabriela.fujerikova@fmed.uniba.sk

 


 

späť