V Univerzitnej nemocnici Bratislava sa zameriavame aj na unikátne výkony

Neurochirurgia Ružinov
Obrázok ku správe: V Univerzitnej nemocnici Bratislava sa zameriavame aj na unikátne výkony

Na Neurochirurgickej klinike SZU a UNB Ružinov sa kolektív lekárov pod vedením prednostu kliniky MUDr. Milana Lišku, PhD, MPH a zástupcu kliniky MUDr. Jána Kozáka, PhD., špecializuje na niektoré unikátnejšie operačné výkony medzi, ktoré patrí aj mikrovaskulárna dekompresia trojklanného nervu.

Neuralgia trojklanného nervu je natoľko bolestivý stav, že bolesti obmedzujú pacienta pri denných činnostiach, akými sú jedenie či rozprávanie. Častou príčinou je dotyk mozgovej cievy s trojklanným nervom hlboko v mozgu. Tento dotyk sa nazýva neurovaskulárny konflikt a lokalizovaný je priamo pri výstupe trojklanného nervu z mozgového kmeňa. Spúšťačom bolestí môže byť prežúvanie (často pacienti kvôli tomu nejedia a hladujú), rozprávanie či ľahký dotyk tváre. V prípade ak sa preukáže takýto nález na magnetickej rezonancii je možné pacienta operovať a zbaviť ho nepríjemných bolestí.

„Neurochirurgická klinika SZU a UNB nespochybniteľne patrí medzi naše špičkové pracoviská, kde lekári realizujú okrem rutinnejších výkonov aj tie unikátnejšie, ktoré sú vďaka odborne zdatným lekárom na tejto klinike aj veľmi úspešné. Môžem povedať, že podporím všetky kroky, ktoré vedú k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti a prinášajú inovačné metódy v liečbe našich pacientov.“ povedal Alexander Mayer, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Operačný výkon sa nazýva mikrovaskulárna dekompresia a počtom výkonov v SR sa nejedná o častý operačný výkon. Na pracovisku Neurochirurgickej klinike SZU a UNB v Nemocnici Ružinov, kde sa realizujú aj iné zložité mikrochirurgické operácie mozgu a miechy, napr. operácie krvácajúcich a nekrvácajúcich mozgových aneuryziem, artério-venóznych malformácií, či ďalších nádorov v hlbokých oblastiach mozgu a v blízkosti mozgového kmeňa akými sú napr. vestibulárne schwanómy, tím lekárov realizuje tento výkon niekoľkokrát ročne a pomohli takto už desiatkam pacientov z celého Slovenska. Počas operačného výkonu je nutné pod operačným mikroskopom odpreparovať mozgovú cievu (hrubú asi 1-2mm) od trojklanného nervu a zabezpečiť jej izoláciu od nervu. Aj keď cieva svojím dotykom dráždi nerv, je nevyhnutné aby cieva zostala zachovaná, pretože zásobuje krvou vitálne dôležité časti mozgu a mozgového kmeňa.

„Dôležitá pri operáciách neurovaskulárneho konfliktu trojklanného nervu je skúsenosť s operáciami aj iných léziách v mostovomozočkovom kúte, akými sú napríklad vestibulárny schwanom, či iné nádory a cievne malformácie.“ dodal Milan Líška, prednosta Neurochirurgickej kliniky, SZU, UNB.

Operácia prebieha v kritickej oblasti mozgu a preto vyžaduje precíznu mikrochirurgickú techniku. Dôraz je kladený na čo najšetrnejší operačný prístup a využívanie moderných technológií, ktorými klinika v Ružinove disponuje a ktoré zvyšujú bezpečnosť operačného výkonu.

„Pri operáciách mozgových nádorov a cievnych malformácií využívame šetrné operačné prístupy. To znamená, že aj pri dosahovaní hlbšie uložených lézií mozgu, akým je aj neurovaskulárny konflikt, nedochádza k poškodeniu okolitého nervového tkaniva, v našom konkrétnom prípade mozočka.“ povedal Ján Kozák, zástupca prednostu Neurochirurgickej kliniky SZU, UNB.