V Univerzitnej nemocnici Bratislava sme otvorili Novorodeneckú ambulanciu

IMG_4282
Obrázok ku správe: V Univerzitnej nemocnici Bratislava sme otvorili Novorodeneckú ambulanciu

V Univerzitnej nemocnici Bratislava sa ročne vykoná 7 155 pôrodov, čo je najviac na Slovensku.  Každá pôrodnica úzko spolupracuje s novorodeneckým pracoviskom, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť o novorodenca. Súčasťou Novorodeneckého oddelenia v Nemocnici akad. L. Dérera na Kramároch je od dnes aj novootvorená ambulancia, ktorá bude slúžiť bábätkám.

 

Ambulancia bude poskytovať každodennú ambulantnú zdravotnú starostlivosť o novorodencov, ktorých zdravotný stav vyžaduje ďalšie sledovanie aj po prepustení z nemocnice. Druhú skupinu detí budú tvoriť deti, u ktorých sa počas hospitalizácie bezprostredne po narodení nepodarilo dosiahnuť plné dojčenie. V prípade problémov s dojčením dieťaťa po prepustení domov bude v ambulancii mamičkám k dispozícii laktačná poradkyňa tak, aby sme podporili mamičky dosiahnuť a udržať plné dojčenie dieťaťa. Toto poradenstvo je plne hradené zo zdravotného poistenia a je dostupné pre všetky matky, ktoré porodili v našej pôrodnici.

 

„Aj vďaka iniciatíve pani primárky a celého kolektívu z Novorodeneckého oddelenia sa nám podarilo otvoriť takéto výnimočné pracovisko na Kramároch. Vnímam to ako ústretový krok k matkám s deťmi, ktoré už nevyžadujú hospitalizáciu v nemocnici, ale následná starostlivosť o bábätko je stále potrebná. Potrebu takejto starostlivosti sme vnímali už niekoľko rokov a som rád, že sa nám to podarilo zrealizovať.“ povedal riaditeľ UNB, MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA.

 

K dispozícii sú aj ambulantné hodiny pre tehotné ženy zamerané na prenatálne poradenstvo ohľadne konzultácie pôrodných plánov týkajúcich sa novorodenca. Nakoľko Novorodenecké pracovisko Nemocnice akad. L. Dérera je súčasťou centra pre pôrody novorodencov s VVCH, budeme poskytovať prenatálne poradenstvo budúcim rodičom pri diagnostikovanej vrodenej vývinovej chybe ich ešte nenarodeného dieťaťa tak, aby mali ešte pred pôrodom plné informácie o možnostiach liečby ich dieťaťa a ďalšom postupe po jeho narodení.

 

„Otvorenie novej Novorodeneckej ambulancie v týchto atraktívnych, zrekonštruovaných priestoroch našej polikliniky považujem za veľký krok ku kvalitným, konkurencieschopným službám pre matku a dieťa. Naša ambulancia bude okrem zdravotnej starostlivosti o novorodenca a laktačného poradenstva poskytovať komplexné neonatologické služby aj pre tehotné, ktoré plánujú porodiť svoje dieťatko na našej pôrodnici. Sme veľmi radi, že na pôde Nemocnice na Kramároch sa podarilo dať do prevádzky ambulanciu pracujúcu v súlade s celosvetovými trendmi, kde matka dieťa tvoria jeden celok od počatia až po zdravotnú starostlivosť o novorodenca.“ povedala primárka Novorodeneckého oddelenia v Nemocnici akad. L. Dérera na Kramároch, MUDr. Silvia Mikulajová.