V Univerzitnej nemocnici Bratislava zaviedli novú metóda vyšetrenia rakoviny prsníka

UNB Ružinov
Obrázok ku správe: V Univerzitnej nemocnici Bratislava zaviedli novú metóda vyšetrenia rakoviny prsníka

 

Lekári z II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky (Univerzitná nemocnica Bratislava) v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského  ako prví na Slovensku aj v Českej republike začali vyšetrovať pacientky s rakovinou prsníka novým spôsobom Ide o tzv. metódu OSNA (One-Step Nucleic Acid Amplification) na vyšetrenie prítomnosti metastáz v lymfatických uzlinách, ktorá bola iba prednedávnom zavedená na gynekologicko – pôrodníckom pracovisku v Nemocnici Ružinov (Univerzitná nemocnica Bratislava).

„Asi nič neovplyvnilo chirurgiu karcinómu prsníka v posledných dekádach, tak ako biopsia tzv. sentinelových lymfatických uzlín vo včasnom štádiu choroby,“ povedal prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD., MPH. z II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB.

U žien s negatívnymi sentinelovými uzlinami (ktoré ako prvé majú šancu obsahovať metastázy) tento postup nahradí pôvodnú kompletnú disekciu pazuchy a zníži tak počet pooperačných komplikácií. Na informáciu o stave uzlín sa počas operácie využíva ich rýchle histológické vyšetrenie, ktoré však má svoje nedostatky. Metóda OSNA dokáže spracovať celú homogenizovanú uzlinu a podá presnejšiu informáciu o celkovej nádorovej náloži v čase porovnateľnom s rýchlou histológiou. Táto metóda dokáže tiež predpovedať, aká je pravdepodobnosť nádorového postihu aj zvyšných uzlín v pazuche. Zníži sa tým aj riziko opakovaných operácií v pazuche.

„Inovácie v oblasti diagnostiky sú pre nás rovnako dôležité ako nové spôsoby liečby, pretože prinášajú presnejšie výsledky s minimálnym alebo úplne neinvazívnym zásahom, ktorý je pre pacientov menej stresujúci. Chcel by som ocentiť snahu naši odborníkov, ktorí neustále prinášajú inovatívne riešenia v medicíne a dokážu napredovať nielen v liečbe, ale aj v diagnostike, ktorá je v mnohých prípadoch život zachraňujúca.“ povedal MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Na klinike touto molekulovo-biologickou metódou vyšetrili celkovo 58 uzlín u 20 pacientok s rakovinou prsníka. „Výsledky boli u všetkých zhodné s definitívnym pooperačným histopatologickým vyšetrením,“ zhodnotil prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD., MPH.