Veľké uznanie pre našich neurochirurgov

Steno Neurochirurgia
Obrázok ku správe: Veľké uznanie pre našich neurochirurgov

Neurochirurgom z Nemocnice Ak. L. Dérera sa dostalo veľkého uznania. Prednosta Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB doc. Andrej Šteňo bol pozvaný na špičkové české, a zároveň popredné európske pracovisko, 1. Neurochirurgickú a neuroonkologickú kliniku 1. LF UK a ÚVN v Prahe, aby tam pomohol implementovať nový spôsob operovania mozgových nádorov pomocou navigovanej 3D-sonografie. V neurochirurgických operáciách s pomocou 3D-sonografie patrí totiž neurochirurgia na Kramároch medzi najvýznamnejšie pracoviská, v mnohých ohľadoch sú priekopníkmi tejto metodiky, ktorej sa venujú už vyše 13 rokov, a ich publikácie sú medzinárodne vysoko cenené. Doc. Šteňa osobne pozval významný český neurochirurg, prof. David Netuka, prednosta 1. Neurochirurgickej a neuroonkologickej kliniky 1. LF UK a ÚVN, člen Rady Európskej asociácie neurochirurgických spoločností. Na požiadanie prednostu kramárenskej neurochirurgie bol prizvaný aj MUDr. Ján Buvala, ktorý sa pod vedením doc. Šteňa v rámci svojho doktorandského štúdia venuje práve 3D-sonografii. Fakt, že naši lekári boli ako experti pozvaní na významné zahraničné pracovisko dokazuje, že aj v Univerzitnej nemocnici Bratislava vyrastajú odborníci, ktorí sa nestratia ani v medzinárodnej konkurencii, a že naša nemocnica poskytuje priestor na osobný rozvoj a liečbu našich pacientov na špičkovej úrovni.