Voľby do NR SR budú aj v nemocnici

Obrázok ku správe: Voľby do NR SR budú aj v nemocnici
Na voľbách do NR SR sa plánuje zúčastniť vyše 150 pacientov a zamestnancov

V každej z piatich nemocníc Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) budú mať hospitalizovaní pacienti a službukonajúci personál možnosť zúčastniť sa na voľbách do NR SR. Doteraz nahlásilo záujem voliť do prenosnej volebnej schránky vyše 150 ľudí. Podmienkou je platný voličský preukaz alebo totožný volebný okrsok. Členov volebnej komisie budú sprevádzať po nemocnici zamestnanci UNB. Pacientov navštívia na izbách v čase od 10: 00 do 14: 00. 

Obrázok: Štatistický úrad SR