Vyhlásenie výberového konania na prednostu Neurochirurgickej kliniky SZU a UNB v Nemocnici Ružinov

Univerzitná nemocnica Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta prednostu na Neurochirurgickej klinike SZU a UNB v Nemocnici Ružinov. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

Výberové konanie - Neurochirurgická klinika SZU a UNB