Vyhlásenie výberových konaní na pozície prednostov 23.4.2024

II. kolo výberového konania na obsadenie funkčného miesta prednostu a pracovného miesta vysokoškolského učiteľa- odborného asistenta I.ortopedicko-traumatologickej kliniky LF UK a UNB
Vyhlásenie VK

II. kolo výberového konania na obsadenie funkčného miesta prednostu a pracovného miesta vysokoškolského učiteľa- odborného asistenta Kliniky plastickej chirurgie LF UK a UNB
Vyhlásenie VK