Vyhlásenie výberových konaní na pozície prednostov 2.4.2024


Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta prednostu a pracovného miesta vysokoškolského učiteľa odborného asistenta I. ortopedicko-traumatologickej kliniky LF UK a UNB
Vyhlásenie VK -I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UNB

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta prednostu a pracovného miesta vysokoškolského učiteľa odborného asistenta IV. chirurgickej kliniky LF UK a UNB
Vyhlásenie VK -IV. chirurgická klinika LF UK a UNB

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta prednostu a pracovného miesta vysokoškolského učiteľa odborného asistenta Kliniky plastickej chirurgie LF UK a UNB
Vyhlásenie VK -Klinika plastickej chirurgie LF UK a UNB

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta prednostu a pracovného miesta vysokoškolského učiteľa odborného asistenta Rádiologickej kliniky LF UK a UNB
Vyhlásenie VK -Rádiologická klinika LF UK a UNB

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta prednostu a pracovného miesta vysokoškolského učiteľa odborného asistenta Urologickej kliniky LF UK a UNB
Vyhlásenie VK -Urologická klinika LF UK a UNB