Vyhlásenie výberových konaní na pozície prednostov 8.4.2024


Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta prednostu a pracovného miesta vysokoškolského učiteľa/unb/odborného asistenta IV. internej kliniky LF UK a UNB
Vyhlásenie VK -IV. interná klinika LF UK a UNB

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta prednostu a pracovného miesta vysokoškolského učiteľa/unb/odborného asistenta Kliniky hematológie a transfúziológie LF UK a UNB
Vyhlásenie VK -Klinika hematológie a transfúziológie LF UK a UNB

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta prednostu a pracovného miesta vysokoškolského učiteľa/unb/odborného asistenta Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB
Vyhlásenie VK -Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF ...

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta prednostu a pracovného miesta vysokoškolského učiteľa/unb/odborného asistenta I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB
Vyhlásenie VK -I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta prednostu a pracovného miesta vysokoškolského učiteľa/unb/odborného asistenta I. neurologickej kliniky LF UK a UNB
Vyhlásenie VK -I. neurologickej kliniky LF UK a UNB