Vyhlásenie výberových konaní na prednostov Kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU, UNB a I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky SZU, UNB


Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkčného miesta prednostu na Klinike pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU, UNB v Nemocnici akad. L. Dérera.

Výberové konanie na prednostu Kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU, UNB

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkčného miesta prednostu na I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky SZU, UNB v Nemocnici akad. L. Dérera.
Výberové konanie na prednostu I.Gyn.-pôrodnickej kliniky -