Vymenovali sme ďalších prednostov v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda

IMG_8578
Obrázok ku správe: Vymenovali sme ďalších prednostov v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda

Riaditeľ UNB, Alexander Mayer spolu s dekanom LFUK dnes vymenovali ďalších prednostov kliník v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda. Svoje funkcie tak pri výberovom konaní obhájili doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD. – II. ortopedicko – traumatologická klinika LF UK a UNB a prof. MUDr. Milan Profant, CSc – Klinika otorinolaryngológie, chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB. Gratulujeme.

IMG_8575