Zuzana Čaputová navštívila Kliniku nefrológie a transplantácií obličiek

foto TASR. 2jpg
Obrázok ku správe: Zuzana Čaputová navštívila Kliniku nefrológie a transplantácií obličiek

Prezidentka SR Zuzana Čaputová ocenila darcov obličiek. Urobila tak pri návšteve Kliniky nefrológie a transplantácií obličiek LF UK a UNB na bratislavských Kramároch. Vyzdvihla aj personál kliniky.

"Navštívila som túto unikátnu transplantačnú kliniku, ktorá bola otvorená iba koncom minulého roka, venuje sa predovšetkým transplantácii obličiek. Je to naozaj špičkové, moderné pracovisko, jednak esteticky pekné, ale predovšetkým, pokiaľ ide o kvalitu služieb, ktorú sú schopní poskytovať na takomto špecializovanom pracovisku, tá je naozaj porovnateľná s inými západnými krajinami," poznamenala.

Klinika nefrológie a transplantácií obličiek LF UK a UNB vznikla na základe potreby ďalšieho rozvoja programu transplantácií obličiek, ktorého základy boli položené v roku 1967 v Nemocnici akad. L. Dérera, ako aj potrebou užšieho prepojenia transplantačného programu obličiek s diagnostickou a liečbou pacientov s nefrologickými diagnózami. „Zrekonštruované priestory kliniky spĺňajú vysoký hygienický štandard, zabezpečujú komfort a vytvárajú adekvátne podmienky pre liečbu imunokompromitovaných pacientov ako aj pacientov s vybranými nefrologickými diagnózami vyžadujúcimi imunosupresívnu alebo biologickú liečbu“, povedala Zuzana Žilinská, prednostka kliniky. „Našim cieľom je zabezpečiť čo najlepšiu dostupnosť k vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti, zvýšiť počet transplantácií obličiek a podiel transplantácií obličiek od živých darcov“, dodala.

ZDROJ FOTO: TASR