Hematologická ambulancia I

Nemocnica Staré Mesto

Pavilón CH, suterén č. dv. 10

Lekári:

MUDr. Miloš Nosáľ, PhD.

Sestrička:

Tel.č:

02/57290 560


Ambulancia vykonáva: konziliárne hematologické vyšetrenia pre kliniky a oddelenia nemocnice, starostlivosť o pacientov spádovo patriacich do Nemocnice Staré Mesto , obvod Ba I, obvod Ba IV, Pezinok. Starostlivosť o pacientov s myeloproliferatívnymi ochoreniami, lymfoproliferatívnymi ochoreniami, anémiami a z toho vyplývajúcou príslušnou liečbou; trombofilnými stavmi, kontrola antikoagulačnej liečby.