Všetko o COVID-19

alktualnecovid

projek_unb_covid

Názov projektu: Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19

Nenávratný finančný príspevok: 18.544.225,90 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 9.272.112,95 EUR
Dňa 27. augusta 2020 MZ SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – výzva č. IROP-PO2-SC214-2020-61 „Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie“.
Univerzitná nemocnica Bratislava má pri realizácii projektu tri hlavné ciele a to:
• Spomaliť a zastaviť prenos ochorenia;
• Poskytovať optimalizovanú zdravotnú starostlivosť pre všetkých pacientov;
• Minimalizovať dopad pandémie na zdravotnícky systém.
Hlavné činnosti spojené s realizáciou projektu sú rozdelené do troch hlavných aktivít projektu:
1. Vybavenie Univerzitnej nemocnice Bratislava pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19
2. Vybavenie mobilných odberových miest
3. Ochrana pracovníkov Univerzitnej nemocnici Bratislava pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia

Zverejnenú zmluvu je možné dohľadať na tomto webovom odkaze: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5769194/

ror

Informácie pre verejnosť

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ PRE UTEČENCOV Z UKRAJINY / ОXOPOHA 3ДOROB’Я

(15.03.2022)
Ľudia, ktorí unikajú pred vojnou na Ukrajine a nachádzajú sa na Slovensku, sú v prípade zdravotných problémov ošetrení a dostávajú potrebnú zdravotnú starostlivosť aj v rámci zariadení Univerzitnej nemocnice Bratislava. V prípade ohrozenia života je zdravotná starostlivosť poskytnutá okamžite a bez poplatku. Žiadatelia o azyl a žiadatelia o dočasné útočisko majú nárok na neodkladnú a potrebnú indikovanú zdravotnú starostlivosť. To znamená, aj takú zdravotnú starostlivosť, ktorú im odporučí lekár vyšetrením.

Охорона здоров’я буде надана людям постраждалим від війни в Україні відповідно до їхнього статусу:
• У випадку, якщо Словаччина є транзитною країною, ви повинні заплатити повну вартість медичної допомоги.
• У випадку, якщо ви є заявником на тимчасовий притулок або азил, ви маєте право на термінову та необхідну медичну допомогу. Це також включає такий вид медичної допомоги, який ваш лікар порекомендує під час огляду. У відповідній області чи місті є доступна амбулаторна служба екстреної допомоги, або центральна приймальня лікарні. Для цього необхідно показати картку іноземця, який є заявником на тимчасовий притулок або документ про дозвіл на проживання на території Словацької Республіки.
Ліки:
Для громадян України зі статусом тимчасового притулку та транзиту (тобто тих, хто тільки проїжджає через Словацьку Республіку транзитом):
• Обмеження щодо рецептів та показань не застосовуються. Крім спеціаліста, рецепти на ліки може також виписати лікар загальної практики і вони прийматимуться в аптеках,
• Ліки, медичні прилади та дієтичне харчування будуть видаватися особі, яка перебуває у тимчасовому притулку, без додаткової плати.
COVID-19
Якщо у вас позитивний результат тесту на COVID-19, ви отримаєте всі необхідні обстеження та догляд. Якщо ви не маєте страховки, витрати будуть оплачені з державного бюджету.


NOVÝ REŽIM NÁVŠTEV HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

(12.03.2022)
Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemickú situáciu sa vedenie Univerzitnej nemocnice Bratislava rozhodlo zmeniť podmienky návštev pacientov hospitalizovaných v našich zariadeniach. Návštevy na neCOVIDových oddeleniach sa preto od 12.3. povoľujú v tzv. režime OP, t.j. pre očkované osoby a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v zmysle vyhlášky ÚVZSR, a to počas troch dní v týždni, teda konkrétne v stredu, sobotu a nedeľu v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod.
Naďalej sú povolené návštevy u pacientov v paliatívnej starostlivosti a umierajúcich aj mimo návštevných hodín na základe povolenia prednostu či primára všetkých kliník či oddelení. Povolené sú aj návštevy kňaza s cieľom vysluhovania sviatostí, pričom však kňaz musí byť kompletne očkovaný. Povolená je aj prítomnosť jednej sprevádzajúcej osoby pri pôrode, rovnako ale platí, že táto osoba musí byť kompletne očkovaná a preukázať sa negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín alebo sa musí preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 48 hodín.
Návštevy sú povolené aj pre jednu sprevádzajúcu osobu pri hospitalizácii dieťaťa s podmienkou, že pri plánovanej hospitalizácii sa osoba preukáže negatívnym PCR testom nie starším ako 24 hodín. V prípade akútnej hospitalizácie platia pre sprevádzajúcu osobu rovnaké pravidlá testovania ako pre ostatných hospitalizovaných pacientov. Nevyhnutnou podmienkou povolenia prítomnosti prevádzajúcej osoby je jej súhlas s ďalším testovaním na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 podľa rozhodnutia ošetrujúceho lekára. Povolená je tiež prítomnosť rodiča na oddelení patologických novorodencov, pričom podmienky prítomnosti rodičov určuje vedúci pracovník, ako aj aktivity občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors, no aktivisti musia byť plne očkovaní.


INFOGRAFIKA O OČKOVANÍ
vakc centra unbez loga b

Bližšie informácie o očkovaní nájdete na tomto odkaze


CHCETE NÁM A OSTATNÝM ĽUĎOM POMÔCŤ?

Hľadáme dobrovoľníkov a študentov – brigádnikov pre prácu v Univerzitnej nemocnici Bratislava počas pandémie koronavírusu
Každý záujemca o prácu dobrovoľníka alebo brigádnika sa môže v pracovnej dobe prihlásiť buď na personálnom oddelení príslušnej nemocnice:
• Nemocnica Ružinov: 02/48 234 485
• Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Petržalka: 02/6867 3009
• Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre: 02/5954 2815
alebo priamo na sekretariáte námestníka pre zdravotnú starostlivosť:
• Nemocnica Ružinov: 02/48 234 694
• Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Petržalka: 02/6867 3009
• Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre: 02/5954 2190

K uzavretiu Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti budete potrebovať:
• žiadosť o prijatie s uvedením termínu od - do,
• čestné vyhlásenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie (tlačivo poskytne personálne oddelenie),
• osobné identifikačné údaje,
• vyhlásenie o mlčanlivosti (tlačivo poskytne personálne oddelenie),
• podpísanie Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.

K uzavretiu Dohody o brigádnickej práci študentov budete potrebovať:
• žiadosť o prijatie s uvedením termínu od - do, najdlhšie na obdobie do konca príslušného kalendárneho roka,
• originál Potvrdenia o návšteve školy; v období od konca letného semestra do konca októbra v súlade so Zákonníkom práce môže toto potvrdenie nahradiť čestné vyhlásenie študenta, že je študentom danej školy a bude pokračovať v štúdiu v nasledujúcom zimnom semestri,
• čestné vyhlásenie na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie (tlačivo poskytne personálne oddelenie),
• vypísanie osobného dotazníka UNB s kontaktnými údajmi, vrátane prehlásenie o osobných údajoch potrebných k prihláseniu do Sociálnej poisťovne - kde musí UNB novoprijatého zamestnanca prihlásiť minimálne 24hodín pred nástupom do práce,
• vyhlásenie o mlčanlivosti (tlačivo poskytne personálne oddelenie),
• číslo osobného účtu a podpísanie žiadosti o zaslanie vyúčtovania na osobný účet,
• podpísanie Dohody o brigádnickej práci študenta.


AKO SA OBJEDNAŤ NA COVID TEST / HOW TO APPOINT FOR A COVID TEST

(29.07.2020)
(english version below)
Najjednoduchší spôsob je stiahnuť si bezplatnú aplikáciu „Moje ezdravie“ do mobilného telefónu. V aplikácii, ktorá je produktom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), klient vyplní potrebné údaje a následne ho bude kontaktovať pracovník Call centra NCZI. Systém mu vygeneruje termín odberu a ...
zobraziť viac ...