Ergometria

Nemocnica Staré Mesto

Lekári:

MUDr. Viera Kasperová, MUDr. Mária Potočárová, MUDr. Peter Penz, PhD.

Sestrička:

Tel.č: