Nové opatrenia v našej nemocnici

Univerzitná nemocnica Bratislava robí všetky potrebné opatrenia, aby bola pripravená na nárast osôb s podozrením na výskyt COVID-19, ale aj na potvrdených pacientov, ktorých zdravotný stav si bude vyžadovať zvýšenú lekársku starostlivosť a hospitalizáciu.
V Univerzitnej nemocnici Bratislava sme včas prijali v súvislosti s koronavírusom niekoľko opatrení v súlade s usmerneniami Hlavného hygienika SR. Vo všetkých našich nemocniciach platí zákaz návštev, poskytujeme iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť, všetky plánované operačné výkony, ktoré nie sú život ohrozujúce boli zrušené resp. presunuté, všetci naši zamestnanci pri vstupe do budovy dostávajú ochranné osobné prostriedky bez ktorých sa v nemocnici nemôžu pohybovať, na pracoviskách je im každý deň meraná teplota. Čo sa týka pacientov, ktorí do nemocnice prichádzajú musia mať nasadené ochranné rúško vopačnom prípade nebudú do budovy vpustený. Na jednotlivých pracoviskách kliník aoddelení našim zamestnancom dopĺňame osobné ochranné prostriedky adezinfekčné prostriedky, opakovane boli všetci poučení o tom, ako postupovať v prípade osoby s podozrením na COVID – 19.

V nemocnici na Kramároch na Klinike Infektológie a geografickej medicíny kde je najväčší počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným COVID – 19 a tiež je sem na vyšetrenie posielaných najviac osôb s podozrením na koronavírus COVID- 19 z celého Slovenska sme zrealizovali niekoľko opatrení, ktorými sa pripravujeme na zvýšený počet pacientov, ktorí budú vyžadovať bežnú alebo intenzívnu liečbu. Pri súčasnom počte kedy priemerne naši lekári vyšetria 50 osôb s podozrením musíme zabezpečiť, aby sa suspektní pacienti s COVID – 19 nemiešali s inými pacientmi, ktorí prichádzajú na Infekčnú kliniku, ktorá je oddelená od hlavnej budovy nemocnice na Kramároch. Už druhý deň je realizované tzv. kontajnerové triedenie, kedy sme predsunuli triáž (triedenie pacientov) pred nemocnicu.

„Triáž sme zabezpečili umiestnením dvoch unimobuniek pred budovu Infekčnej kliniky, kde osoba podozrivá na COVID – 19 najskôr vyplní protokol a odpovie na otázky lekárovi, ktorý je oblečený v špeciálnom ochrannom obleku. Lekár podozrivej osobe odovzdá vrecúško v ktorom sa nachádza odberový set a pošle ho do ďalšej unimobunky, kde mu lekár so sestrou odoberú vzorky, ktoré budú zaslané do Národného referenčného centra,“ povedla MUDr. Alena Koščálova, lekárka z Infekčnej kliniky na Kramároch. Ak osoba podozrivá na COVID-19 vykazuje príznaky tohto ochorenia, cíti sa zle a má pozitívnu anamnézu je ďalej zaslaná špeciálne určenými zónami do špeciálnej ambulancie Infekčného pavilónu, kde pokračuje vyšetrenie pacienta. V závislosti na zdravotný stav môže byť pacient hospitalizovaný. V prípade ak osoba podozrivá na COVID – 19, nevykazuje žiadne príznaky tohto ochorenia a cíti sa zdravotne v poriadku, je našimi zdravotníkmi po odobratí vzoriek poučená a odoslaná domov, kde čaká na výsledky testovania v domácej karanténe.

„Ďalším preventívnym opatrením, ktoré sme pre nemocnicu na Kramároch pripravili je stan pre udalosti s hromadným postihnutím osôb. Vzhľadom k aktuálnej situácii kedy predpokladáme, že počet osôb s podozrením na COVID – 19 sa bude postupne zvyšovať. Zariadenie bude slúžiť na vyšetrovanie osôb s podozrením na COVID – 19 ako rozšírenie kapacít ambulantnej činnosti na Klinike infektológie na Kramároch,“ povedal námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice akad. L. Dérera Alexander Mayer.

Priemerne denne vyšetríme približne 50 pacientov, ktorým sú odobraté vzorky, naši lekári a všetci zdravotníci pracujú veľakrát nad svoje limity, aby bolo v prvom rade postarané o pacientov. „Postupne sme začali do procesu odberov zapájať aj lekárov absolventov, ktorí boli riadne poučení o tom ako realizovať odbery, ako používať špeciálne osobné ochranné prostriedky aboli oboznámení so všetkými bezpečnostnými opatreniami a nariadeniami, ktoré boli vydané Hlavným hygienikom SR. Takúto pomoc skutočne vítame, pretože v dňoch kedy tu máme nával podozrivých sa nám zíde každá pomoc“, povedala Katarína Holečková, vedúca Katedry Infektológie LF SZU a UNB.

stankramare2 unimobunkakr2


Informácie v súviuslosti s COVID-19 nájdete aj  v sekcii Všetko o COVID-19