Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie UNB poskytuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť.
 
Oddelenie je rozdelené na lôžkovú a ambulantnú časť.
 
Lôžková časť- 7. poschodie v nemocničnej časti.
Pacientom je k dispozícii 30 postelí. Príjemné  troj-, dvoj- a jednoposteľové izby majú vlastné sociálne  príslušenstvo (WC, sprcha).
Hospitalizujeme pacientov
-          po úrazoch,
-          po  ortopedických operáciách, 
-          po cievnych mozgových príhodách,
-          s bolesťami  chrbtice,  u ktorých nedochádza k zlepšeniu stavu počas ambulantnej liečby.
Telocvičňa na lôžkovom oddelení je prispôsobená aj pre ťažšie mobilných pacientov a  vybavená prenosnými prístrojmi fyzikálnej terapie, ako aj  rôznymi pomôckami napr.   fit-loptami, činkami, expandermi,  stepperom, bežiaciim pásom, stacionárnym bicyklom, posturomedom,  bradlovým chodníkom a inými pomôckami na rozcvičovanie  kĺbov, posilňovanie svalov, zlepšovanie mobility, koordinácie pohybu a odstránenie svalovej nerovnováhy.
V spolupráci  s protetickou firmou  zabezpečíme vyhotovenie potrebných zdravotníckych pomôcok  individuálne pre pacienta  počas jeho hospitalizácie.
 
Ambulantná časť– prízemie v nemocničnej časti.
Poskytuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť, ku ktorej je k dispozícii  telocvičňa s dobrým vybavením pomôcok na individuálne aj skupinové cvičenie. Využíva sa aj na psychorelaxáciucvičenie pre  tehotné ženy. Ďalej pacientom poskytujeme  masáže, elektroliečbu, vodoliečbu ako aj nadrámcové platené služby zamerané na cvičenie & relax
 
Súčasťou  ambulantnej časti je aj denzitometrické pracovisko.
Denzitometrickým prístrojom typu DXA sa zisťuje osteoporóza. Na vyšetrenie odosiela odborný lekár so špecializáciou reumatológ, endokrinológ, ortopéd,  gynekológ.

Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
851 07 Bratislava, Petržalka 
 
+421 (0)2 6867 2337 - primár oddelenia
+421 (0)2 6867 3511 - sekretariát
+421 (0)2 6867 3514 - vedúci fyzioterapeut oddelenia
+421 (0)2 6867 3262 - vedúca sestra lôžkového oddelenia
+421 (0)2 6867 3515 - odborná ambulancia 2 (č.dv. 66) FRO a reumatológia
+421 (0)2 6867 3505 - odborná ambulancia 1 (č.dv. 65) FRO
+421 (0)2 6867 3407 - odborná ambulancia – denzitometria (č.dv. 70)
 
Fax.:   +421 (0)2 6381 2331
 
E-mail: rehabilitacia@pe.unb.sk

Ambulancie:

Fyziatricko - rehabilitačná ambulancia I.

Fyziatricko - rehabilitačná ambulancia II. 

Reumatologická ambulancia 

Osteodenzitometrická ambulancia 

Mailové kontakty: 
rehabilitačná ambulancia (FRO) : 02/68673505, rhbambulancia@pe.unb.sk
reumatologická ambulancia: 02/68673515, reumambulancia@pe.unb.sk
osteodenzitometrická ambulancia: 02/68673407, denzitometria@pe.unb.sk
recepcia: 02/68673500
 
Okrem procedúr hradených zo zdravotného poistenia
je možné zakúpiť si všetky procedúry, ako aj účasť
na rôznych druhoch cvičenia.      
 
-              pod odborným dohľadom,
-              konzultujete s fyzioterapeutom,
-              v novozrekonštruovaných priestoroch,
-              pohodlne v popoludňajších hodinách,
-              objednávate sa na konkrétny termín.

Cenník služieb Cvičenie & Relax
 
Bazén - 1 hod.  1 vstup 3,00€
Sauna 1 vstup 6,30€
Masáž čiast. - 30 min. (chrbát alebo končatiny) 1 vstup
8,00€
Masáž čiast. - 60 min. (trup+končatiny dolné alebo horné) 1 vstup 16,00€
Celková masáž 90 min.  10 vstupov 30,00€
Vlastný výkon akupunktúry 1 vstup 8,00€
Cvičenie skup. - 1 osoba 1 vstup 3,20€
Posilňovňa 1 osoba  1 vstup 3,00€
Parafínový zábal 1 vstup 4,00€
Vertebrogénne cvič. Nem. sv. Cyrila a Metoda 10 vstupov   25,00€
Slender life 1 vstup 5,00€
Cvičenie vo vode 1 vstup 5,00€
Profylaxia pre tehotné - Nem. sv. Cyrila a Metoda 1 vstup 7,50€
 
späť