Interná ambulancia

Nemocnica Ružinov

č.d. 6, nemocničná poliklinika

Lekári:

MUDr. Zora Brezová

Sestrička:

Zuzana Sovičová

Tel.č:

02/48 234 775
Odber krvi denne od 07:00 - 09:00
Denne medzi 10:00 - 11:00 sú uprednostňované pacientky z gynekológie na interné konziliárne vyšetrenia.