Hematologická ambulancia

Nemocnica Staré Mesto

Suterén, pavilón CH, č. dv. 7

Lekári:

MUDr. Eva Kováčová

Sestrička:

Tel.č:

02/ 57290 299