Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia I.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

-1. poschodie polikliniky, č. dv. 326

Lekári:

Prof. MUDr. Anton Gúth, CSc.

Sestrička:

Ivana Hanzlíková

Tel.č:

02/ 59 54 5214