Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia II.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

-1. poschodie polikliniky, č. dv. 327

Lekári:

MUDr. Khaled Talostan

Sestrička:

Jana Tomšíková

Tel.č:

02/ 59 54 2398