Kardiologická ambulancia

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č. dv. 204

Lekári:

MUDr. Ján Ardó

Sestrička:

Mgr. Hana Pažická

Tel.č:

02/ 59 54 2429
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu odporúčame prísne zvážiť Vašu návštevu v ambulancii.