Ortopedická ambulancia I.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

prízemie poliklinika, č. dv. 4

Lekári:

MUDr. Boris Šteňo, MUDr. Juraj Šeliga, PhD., Doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD., MUDr. Ilja Chandoga, MUDr. Martin Papšo, PhD.

Sestrička:

Gergelová Monika, Hudecová Iva

Tel.č:

02/ 68 67 3661

8.00 - 10.00 prijímanie objednaných pacientov