Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

poliklinika prízemie, č. dv. 23

Lekári:

prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD., doc. MUDr, Martin Redecha, PhD., doc. MUDr. Peter Štencl, PhD., MUDr. Robert Paldia, PhD., MUDr. Alexandra Krištúfková, MUDr. Jakub Daniš, MUDr. Júla Hederlingová
MUDr. Zuzana Nováková

Sestrička:

Jana Kiššová

Tel.č:

02/ 68 67 2544
7.00 – 8.00 odbery biologického materiálu
12.30 – 13.00 obedná prestávka
15.00 – 15.30 upratovanie, dokumentácia