Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

poliklinika prízemie, č. dv. 25

Lekári:

MUDr. Jozef Oravec, MUDr. Andreas Maľová, PhD., MUDr. Miroslava Dubčáková, MUDr. Vladimír Jančok, MUDr. Jana Mareková, MUDr. Ján Dlhopolček, MUDr. Zuzana Nováková, MUDr. Gabriela Šustová

Sestrička:

Ida Novotná

Tel.č:

02/ 68 67 2620
 7.00 – 8.00 odbery biologického materiálu
 12.30 – 13.00 prestávka na obed
 15.00 – 15.30 upratovanie, dokumentácia