Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

poliklinika prízemie, č. dv. 26

Lekári:

MUDr. Emil Scholtz, MPH. MUDr. Pavol Janáč, MUDr. Martin Rozemberg, MUDr. Ján Dlhopolček

Sestrička:

viera Zapletajová

Tel.č:

02/ 68 67 2621
  7.00 – 8.00 odbery biologického materiálu
  12.30 – 13.00 prestávka na obed
  15.00 – 15.30 upratovanie, dokumentácia