Ako na neplodnosť? Diskutovali odborníci nielen zo Slovenska

FullSizeRender
Obrázok ku správe: Ako na neplodnosť? Diskutovali odborníci nielen zo Slovenska
15-20% párov potrebuje liečbu neolodnosti
Univerzitná nemocnica Bratislava aj tento rok spoluorganizovala konferenciu venovanú reprodukčnej medicíne. Ide v poradí už o  XXV. ročník Bárdošovho memoriálu. Hlavnou  témou bolo reprodukčné zdravie. Prednášali predstavitelia I. gyekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB, Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka SZU a UNB a ich kolegovia nielen zo Slovenska, ale aj Česka. Bilancovali vývoj reprodukcie za uplynulé roky, hovorili o prognózach novorodencov z viacpočetnej gravidity po asistovanej reprodukcii. Zhodli sa, že počet neplodných párov naďalej narastá a medicína musí na tento negatívny fenomén reagovať čo najefektívnejšie so zreteľom na zdravie matky a dieťaťa. 

Konferenciu otvoril a koordinoval zástupca prednostu I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB MUDr. Martin Petrenko, CSc (na fotografii druhý zľava), ktorý vedie centrum reprodukčnej medicíny v UNB a je aj hlavným odborníkom MZ SR pre túto oblasť. Dôležitosť témy, význam konštruktívnej diskusie a výmeny skúseností vyzdvihol aj generálny riaditeľ UNB MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH (na fotografii prvý zľava). Na jubilejnom štvrťstoročnom ročníku sa zúčastnila aj dcéra zosnulého gynekológa prof. Augustína Bárdoša, na ktorého počesť sa každoročne konferencia koná, doc. Špaleková.