Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB

Klinika patrí medzi jedno zo 6-tich  perinatologických centier v rámci SR s jednotkou vysokošpecializovanej starostlivosti zameranej na extrémne nezrelých novorodencov. Je najvyšším konzultačným a liečebným centrom v oblasti starostlivosti o novorodenca vo svojom spádovom území.

Spoločne s odborníkmi z I. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky LFUK a UNB rieši zdravotné problémy tehotných a ich bábätiek hľadaním optimálnych postupov liečby v situáciách, keď sa zdravotný stav matky komplikuje alebo keď je život a zdravie dieťaťa v maternici ohrozený krvácaním, predčasne odtečenou plodovou vodou,  nedostatočnou výživou, infekciou, chýbajúcim kyslíkom a podobne.  Na klinike sa liečia aj novorodenci matiek z iných bratislavských pôrodníc, ale aj širokého okolia. Ideálne je, ak sa narodia priamo v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda,  pretože po stabilizácii  je dieťa  vložené do transportného inkubátora a za  niekoľko minút už dostáva špičkovú odbornú starostlivosť na jednotke intenzívnej starostlivosti.  Dieťa sa vyhne komplikáciám, ktoré každý transport do iného zariadenia sanitkou prináša a navyše matka môže byť ihneď po pôrode pri svojom dieťati v ktoromkoľvek čase a bábätko od nej dostáva  materského mlieko v ktoromkoľvek čase.

Podporujeme humanizáciu pôrodu, posilňovanie väzby medzi matkou a dieťaťom kontaktom na kožu (skin-to-skin) v podobe bondingu, učíme matky dobre spoznať ich dieťa, zvládnuť dojčenie, hygienu a  správnu manipuláciu s dieťaťom. Pobyt matky spolu s novorodencom, aj nedonoseným a chorým patrí medzi naše priority. V starostlivosti o novorodencov aplikujeme špecifické ošetrovateľské postupy so zameraním na komfort dieťaťa a správnu stimuláciu na báze konceptu bazálnej stimulácie.

 

ČLENENIE PRACOVISKA :

Klinika zabezpečuje komplexnú starostlivosť o novorodencov na všetkých úrovniach podľa ich zdravotného stavu so zameraním na obdobie pred pôrodom, počas pôrodu a popôrodnej stabilizácie .

Oddelenie fyziologických novorodencovrooming – in.  Pobyt matky a dieťaťa na oddelení je nepretržitý. V nadštandartných izbách môže mamičku sprevádzať partner alebo  blízka osoba  počas celého pobytu v nemocnici. V rámci oddelenia je zriadená aj observačná izba, ktorá je určená na pozorovanie novorodencov, ktorí majú prechodné adaptačné problémy . Mamičky majú prístup na túto izbu 24 hodín denne.

Oddelenie patologických novorodencov-  podľa závažnosti ochorenia dieťaťa  poskytujeme starostlivosť na :

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca. (JVSN)
je pre novorodencov so zlyhávajúcimi vitálnymi funkciami, pre  extrémne nedonosené detí a novorodencov s pôrodnou  hmotnosť pod 1500 g. Na pracovisku sú špičkové prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu, inkubátory, monitory vitálnych funkcií, Led lampy na liečbu žltačky, USG prístroje,  injekčné dávkovače a iné. Rodičia majú na jednotku  24-hodinový prístup k dieťaťu.

 

Jednotka  intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti o novorodencov (JIRSN)

je pre novorodencov, ktorí už nevyžadujú starostlivosť  na JVSN, novorodencov s hmotnosťou  nad  1500 g  a novorodencov so závažnými ochoreniami, ktorí vyžadujú špeciálne liečebné postupy. Matky majú možnosť hospitalizácie priamo pri lôžku dieťaťa s kompletným zaučením v starostlivosti.

 

Hniezdo záchrany

Nachádza sa pri vstupe do nemocnice, je vybavené vyhriatym inkubátorom , do ktorého môže matka v núdzi vložiť svoje dieťa. Po vložení dieťaťka sa do 5 min. po zatvorení dvierok rozsvieti signalizačné svetlo a ozve sa zvukový alarm. Personál kliniky si takéhoto novorodenca prevezme na oddelenie, kde mu poskytnú komplexnú starostlivosť.

 

HISTÓRIA

Pracovisko bolo založené v roku 1965 ako prvé špičkové novorodenecké oddelenie v Československu so zameraním na starostlivosť o nedonosené deti (Stanica pre nedonosené deti - Bezručova ul. č. 5). V roku 1991 získalo štatút kliniky, po presídlení do nemocnice v Petržalke sa roku 1997 rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR stalo súčasťou perinatologického centra zameraného na starostlivosť o novorodencov s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou a kriticky chorých novorodencov. Od svojho vzniku sa na klinike narodili tisícky zdravých detí a lekári a sestry kliniky svojimi odbornými vedomosťami  a praktickými skúsenosťami zachránili životy mnohým extrémne nezrelým a kriticky chorým  novorodencom. Na pracovisku prebieha výuka v neonatológii  študentov Lekárskej fakulty SZU,  lekárov pred špecializáciou z pediatrie a neonatológie.

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY                 

 • humanizácia pôrodu, prítomnosť otca pri pôrode, prikladanie dieťaťa na telo matky po pôrode, včasné priloženie k prsníku,
 • osvetová činnosť: psychoprofylaktická príprava pred pôrodom (formou prednášok pre tehotné a otcov, prednášky pre rodičov o starostlivosti o novorodenca počas pobytu na klinike)
 • pravidelné  týždenné odborné prednášky  v starostlivosti o dieťa 
 • aktívne zapájanie matky do starostlivosti o svoje dieťa - dojčenie, výživa, hygiena a kúpanie, rehabilitácia, psychomotorický vývoj, pod dohľadom odborného pracovníka
 • skríningové vyšetrenie: skríning vrodených chýb látkovej výmeny, klinické vyšetrenie bedrových zhybov, u rizikových detí aj ultrazvukové vyšetrenie, skríning sluchu, skríning vrodeného zákalu šošovky, ultrazvukový skríning mozgu, obličiek, neurologický skríning, skríning zostúpenia testes u chlapcov
 • možnosť hospitalizácie matky priamo pri lôžku jej dieťaťa s kompletným zaučením v starostlivosti na JISN
 • súčasťou zaučenia matiek rizikových novorodencov sú základné techniky dojčenia,  rehabilitácie, behaviorálnej starostlivosti (podpora psychosociálneho kontaktu, klokankovanie, muzikoterapia) vrátane kurzu oživovania (resuscitácie),
 • možnosť psychologických konzultácií pre matky,
 • Spolupráca s centrom včasnej intervencie, špeciálnym pedagógom a logopedom
 • laktačné poradenstvo počas pobytu v nemocnici,
 • možnosť telefonických konzultácií po prepustení dieťaťa do domácej starostlivosti vrátane poradenstva pri dojčení   (tel.: 6867 2689, 6867 2715)
 • ambulantné sledovanie prepustených novorodencov s pretrvávajúcou novorodeneckou žltačkou a s problémami pri dojčení
 • ambulantné sledovanie nedonosených a rizikových novorodencov s cieľom včasného odhalenia porúch vývinu a chorobných stavov do veku 3 rokov
 • vysokošpecializovaný a erudovaný tím lekárov a sestier s dlhoročnou skúsenosťou,
 • zapožičiavaníe monitorov dychu Babysense pri prepustení domov

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Rady rodičom:

Prosíme rodičov, aby si ešte pred pôrodom zistili meno detského lekára, ktorý prevezme dieťa do starostlivosti po prepustení z pôrodnice. Počas hospitalizácia na oddelení rooming-in prosíme matky, aby dodržiavali liečebný poriadok vrátane zásad podporujúcich dojčenie (nepoužívanie cumľa, nedokrmovanie, pokiaľ nie je medicínsky opodstatnené, skrátenie času, kedy matka odchádza od dieťaťa za návštevami).Výbavička pre dieťa - v deň odchodu z pôrodnice
- plienky pre bábätko 2 ks,
- oblečenie podľa  aktuálneho ročného obdobia / košieľka, svetrík, dupačky, čiapka, ponožky,  odporúčame bavlnené,
- nánožník alebo teplejšia deka podľa aktuálneho počasia,
- autosedačka.

 

Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB, Pavilón A

 Univerzitná nemocnica Bratislava
 Nemocnica sv. C a M
 Antolská 11
 851 07 Bratislava, Petržalka

KONTAKTY

Novorodenecká klinika M. Rusnáka LF SZU a UNB, Pavilón A

Univerzitná nemocnica Bratislava

Nemocnica sv. C a M

Antolská 11

851 07 Bratislava, Petržalka


sekretariát:  02/6867 2664
prednostka: 02/6867 2001
zástupca prednostu Odd. fyziologických novorodencov: 02/6867 2672
zástupca prednostu Odd. patologických novorodencov:  02/6867 2326

vedúca sestra kliniky : 02/6867 2679

E-mailová adresa: novorodenec@pe.unb.sk

 

Lôžková časť

Odd. fyziologických novorodencov: 02/68672688

Od. patologických novorodencov JVSN :  02/6867 2680 , -2685 (4. posch.)

                                                       JISN  :  02/6867 2714 , -2715 (6. posch.)
Ambulancia pre rizikové deti      02/68672516

 

 

AMBULANCIE
 
 
späť