Ambulancia alergologicko - imunologická a ambulancia pre choroby z povolania

Nemocnica Staré Mesto

blok CH, 2. posch.

Lekári:

MUDr. Jana Nemšovská, MHA, MUDr. Jana Kročáková

Sestrička:

Tel.č:

02/57290 650

Zameranie: kontaktné a liekové alergie, urtikária, precitlivenosť na jed blanokrídleho hmyzu (diagnostika a liečba), choroby z povolania.

Vyšetrenia - epikutánne testy, prick a i. c. testy, expozičné testy, fyzikálne testy.

Objednávanie na základe odporučenia dermatológom, alergológom, všeobecným lekárom.
 

Odbery: pondelok – štvrtok 7.30 – 9.00