Ambulancia detskej plastickej chirurgie je v čase od 23.12.2019 – 7.1.2020 uzavretá.

Preväzy detských pacientov sa budú realizovať v ambulancii pre dospelých v bloku D na prízemí vpravo.

Poradňa 8.1.2020 sa koná už na detskej ambulancii v suteréne polikliniky.