Ambulancia klinickej farmakológie I.

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dverí 001

Lekári:

MUDr. Anna Poizlová

Sestrička:

Nóra Szabóová

Tel.č:

02/48 234 673